Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi

KONGRE SEKRETERLERİ

 

Adli Sosyal Hizmet Kongre Bildirileri için;

Doç. Dr. Zeynep TEZEL ( Kırıkkale Üniversitesi ) zeyneparsiv@gmail.com

Adli Hemşirelik Kongre Bildirileri için;

Yrd. Doç. Dr. Hüsna ÖZVEREN ( Kırıkkale Üniversitesi ) ozverenhusna@gmail.com

Adli Geriatri Kongre Bildirileri için;

Prof. Dr. İlhan TOMANBAY (Adli Geriati Komisyon Başkanı) i.tomanbay@gmail.com

Kongre Duyuruları Sekreteryası için;(GSM:0 553 672 73 38)  

Arş. Gör. Betül KUŞ (Bozok Üniversitesi ) betul.unsal@windowslive.com