Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

 1. Bildiriler Kongre sekretaryasına e-mail yolu ile gönderilmelidir. Posta ya da faks yolu ile gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Bildiri özetleri en az 250 en fazla 300 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 3. Gönderilen bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir. Özet; problem tanımı ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler bölümlerinden oluşmalıdır. Bildiri başlığı altında, unvan ve kurum adı belirtilmelidir.
 4. Anahtar kelime sayısı en az 3 en fazla 5 olmalıdır. Anahtar kelimeler  “Türkiye Bilim Terimleri” (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz. http://www.bilimterimleri.com/).
 5. Yazılar (A4) boyutlarında (21x 29.5) kağıda, her yanından 2.5 cm boşluk kalacak şekilde, Times New Roman karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve 2 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 6. Kongre son bildiri gönderim tarihi gelen yoğun talep doğrultusunda 20 Eylül 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
 7. Gönderilen bildiriler Bilimsel Kurul üyeleri tarafından değerlendirileceklerdir.
 8. Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları, bildirinin sisteme gönderilmesi sürecinde belirtilen e-posta adresine 27 Eylül 2017 tarihinde gönderilecektir.
 9. Sözel ve Poster Bildiri olarak kabul edilen tüm bildiri özetlerinin Kongre Programında ve Bildiri Kitabında yayınlanabilmesi için bildiri sunumunu (poster) yapacak olan yazarların kongre kayıtları ve ilgili tüm ödeme işlemlerini 1 Ekim 2017 tarihine kadar yapmış olmaları gerekmektedir.
 10. Kayıt yaptıran bir yazar, kongreye en fazla 3 bildiri ile katılabilir.
 11. Bildirilerinizi ana sayfada iletişim başlıklı linkte belirtilen kongre sekreteryası üyelerine iletebilirsiniz.
 12. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 13. Bildirin tam metinleri Adli Bilimler Dergisi yazım kurallarına göre hazırlanıp gönderildiği takdirde, Dergi Hakem Kurulu tarafından değerlendirilecek ve kabul edilen tam metinler,  “Adli Bilimler Dergisi”nde yayınlanacaktır.

Poster Sunum Kuralları

 1. Posterler Türkçe olarak hazırlanacaktır.
 2. Poster ölçüsü 70 (en) x100 (boy) cm’dir
 3. Posterler bildirilen tarih ve numaraya göre belirtilen yere asılmalıdır.
 4. Poster tartışmaları programda belirtilen zamanda yapılacaktır.

ÖDÜLLER

 1. Kongre Bildiri Ödülleri
  Kongrede Sözel ve Poster Bildiri olarak sunulan ve Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından seçilen üçer bildiriye "Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük Sertifikaları" verilecektir.