Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi

 

Sempozyumda sunulan bildiriler, hakem raporları ve diğer düzenlemelerden sonra kongre özet kitabı olarak basılacak, tam metin olarak Adli Bilimler Dergisinde yayımlanacaktır.