Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi

                 

                                                              

                      KONGRE ONURSAL BAŞKAN 

    Prof. Dr. Salih KARACABEY (Bozok Üniversitesi Rektörü)

                      KONGRE BAŞKANLARI 

     Prof. Dr. İ. Hamit HANCI (Ankara Üniversitesi)

     Prof. Dr. Yurdagül ERDEM (Kırıkkale Üniversitesi)

     Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN (Hacettepe Üniversitesi)

     Prof. Dr. İlhan TOMANBAY(Adli Geriatri Komisyon Bşk.)

     Prof. Dr.  Sevinç POLAT (Bozok Üniversitesi)

     

                                     

                                

                                                               

 Kongre son bildiri gönderim tarihi yoğun talep doğrultusunda 20 Eylül 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.